Περιγραφή: Στόχος του e-olive είναι η ανάπτυξη ICT εργαλείων, πρακτικών και οδηγιών που θα εφαρμόζονται στην περιοχή της Μεσογείου με σκοπό την βελτιστοποίηση της παραγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων (και των αντίστοιχων υποπροϊόντων). Η σημαντικότερη πρόκληση για το παρόν έργο είναι να φέρει σε επαφή επιστήμονες από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, μαζί με τους παραγωγούς ελαιολάδου προκειμένου να εισαχθούν με ένα αποτελεσματικό τρόπο αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, τόσο στον τομέα της παραγωγής όσο και στην αλυσίδα εφοδιασμού του ελαιολάδου.

URL: http://www.e-olive-project.eu/